O MNIE

Nazywam się Małgorzata Sikora. Jestem mieszkanką powiatu oświęcimskiego, gminy Oświęcim.

W najbliższych wyborach parlamentarnych kandyduję do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości nr 3, w okręgu „12”, z miejsca numer „12”.

Wykształcenie

Jestem absolwentką Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Ukończyłam Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na Kierunku: Inżynieria Środowiska, w zakresie Hydrogeologii, Geologii Inżynierskiej i Ochrony Wód.

Od 2005r. jestem uprawnionym geologiem i hydrogeologiem.

Ukończyłam ponadto studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration.

Doświadczenie

Moja kariera zawodowa od zawsze związana była z szeroko pojętą Ochroną Środowiska w różnych jej obszarach.

W 2001 r. rozpoczęłam pracę w Wydziale Ochrony Środowiska, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, gdzie do 2008 r. przechodziłam wszystkie szczeble awansu zawodowego.

Po uzyskaniu uprawnień geologicznych w 2005 r. pełniłam tam również funkcję geologa powiatowego.

Od czerwca 2008 r. do kwietnia 2018 r. już jako Naczelnik tego Wydziału starałam się swym zaangażowaniem, rzetelnością, oddaniem wspierać mieszkańców powiatu, nie tylko w szybkim, sprawnym rozpatrywaniu wniosków ale i rozwiązaniu różnych problemów środowiskowych, których wtedy i obecnie niestety nie brakuje.

Kolejny ponad pięcioletni okres pracy zawodowej pełniłam funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie jednostce w obrębie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zarządzając gospodarką wodną, bezpieczeństwem środowiska, ale i powodziowym na obszarze rozległej sieci rzek, obejmującej aż pięć województw, mogłam jeszcze bardziej poznać potrzeby mieszkańców, oczekiwania, możliwości, niezbędne działania. Dzięki dobrej współpracy z samorządami na tym terenie wypracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie wiele dobrych dla bezpieczeństwa mieszkańców rozwiązań, działań, inwestycji.

Teraźniejszość

Obecnie pracuję w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu. To właśnie poprzez dotacje m.in. z tej jednostki mieszkańcy województwa małopolskiego mogą modernizować energetycznie swoje budynki mieszkalne, wymieniać źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, retencjonować wodę opadową dla własnych potrzeb, albo poprawiać jakość gleb rolniczych poprzez ich wapnowanie.

Swoje umiejętności i doświadczenie w dziedzinie zarządzania, w szczególności ochroną środowiska, wciąż staram się rozwijać. Na przestrzeni tych lat dobrze poznałam zarządzanie środkami publicznymi i działaniami sektora publicznego w zakresie administracji samorządowej i rządowej.

Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych instytucjach nauczyły mnie, jak skutecznie dążyć do celu i osiągać zamierzone efekty. W komunikacji z ludźmi cenię sobie dialog i współpracę, dlatego potrafię wypracowywać kompromisy w różnych, niejednokrotnie mocno skomplikowanych, wieloaspektowych sytuacjach.

Pomimo pełnego zaangażowania w powierzone mi obowiązki w życiu prywatnym staram się znaleźć miejsce dla potrzeb drugiego człowieka i naszych mniejszych przyjaciół, ale i na aktywny wypoczynek i ćwiczenia fizyczne.

Moje rzetelne podejście do wykonywania obowiązków i otwartość na nowe wyzwania, gwarantują pełne zaangażowanie w realizację postawionych mi zadań.

Obecnie całkiem nowym zadaniem jest start w wyborach do Sejmu RP. 

Prosząc Państwa o swój glos mogę zagwarantować oddanie sprawom mieszkańców Polski,  w szczególności Małopolski.

WhatsApp Image 2023-03-23 at 15.02.38
WhatsApp Image 2023-03-22 at 13.53.03
WhatsApp Image 2022-07-25 at 13.33.03
WhatsApp Image 2022-02-10 at 11.52.50
WhatsApp Image 2021-12-21 at 13.34.32 (1)
WhatsApp Image 2021-06-18 at 13.07.28 (1)
nag1
l1210775_611b6b9f64_f4775a524b
IMG-20220828-WA0000
IMG-20220707-WA0006
IMG-20220614-WA0010
IMG-20211217-WA0004
Foto. Joanna Urbaniec - Gazeta Krakowska 5
DSC09951
DSC09792 (2)
DSC09356
DSC09084
DSC09070
DSC08460
DSC08053
DSC07537
DSC07220
DSC07133
DSC06860
DSC06235
DSC05875
DSC05834
DSC05360
DSC05349
DSC05329
DSC05231
DSC05208
DSC04572
DSC03853
DSC02942
DSC02275
DSC02202
DSC01659
DSC01429
DSC01340
DSC01195
DSC01143
DSC01089
DSC01084
DSC01079
DSC00847
DSC00764
DSC00733
DSC00619
DSC_0820
atd_9635_93bd08235d_0a2af1b823
17
4
1zespół
previous arrow
next arrow
WhatsApp Image 2023-03-23 at 15.02.38
WhatsApp Image 2023-03-22 at 13.53.03
WhatsApp Image 2022-07-25 at 13.33.03
WhatsApp Image 2022-02-10 at 11.52.50
WhatsApp Image 2021-12-21 at 13.34.32 (1)
WhatsApp Image 2021-06-18 at 13.07.28 (1)
nag1
l1210775_611b6b9f64_f4775a524b
IMG-20220828-WA0000
IMG-20220707-WA0006
IMG-20220614-WA0010
IMG-20211217-WA0004
Foto. Joanna Urbaniec - Gazeta Krakowska 5
DSC09951
DSC09792 (2)
DSC09356
DSC09084
DSC09070
DSC08460
DSC08053
DSC07537
DSC07220
DSC07133
DSC06860
DSC06235
DSC05875
DSC05834
DSC05360
DSC05349
DSC05329
DSC05231
DSC05208
DSC04572
DSC03853
DSC02942
DSC02275
DSC02202
DSC01659
DSC01429
DSC01340
DSC01195
DSC01143
DSC01089
DSC01084
DSC01079
DSC00847
DSC00764
DSC00733
DSC00619
DSC_0820
atd_9635_93bd08235d_0a2af1b823
17
4
1zespół
previous arrow
next arrow