PROGRAM

DLA GMINY

Wsparcie DLA GMINY na rzecz zwiększenia dostępności opieki dla dzieci od 0 do 5 lat poprzez utworzenie nowych miejsc w żłobku oraz zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach.

Wsparcie DLA GMINY w dostosowaniu do wymogów dyrektywy ściekowej, poprzez aktywne pozyskiwanie funduszy oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych.

Wsparcie DLA GMIN na rzecz edukacji ekologicznej w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza i wód, problematyki ograniczania i powstawania odpadów. Edukacja ekologiczna to działanie na rzecz czystej przyszłości naszych dzieci!

DLA REGIONU

Wsparcie DLA REGIONU w działaniach na rzecz rozwoju komunikacji w wymiarze ponadgminnym. Mieszkańcy naszego regionu muszą mieć zapewniony bezpieczny i sprawny transport  do pracy, przedszkoli, szkół czy placówek opieki zdrowotnej.

Wsparcie DLA REGIONU poprzez nawiązanie dialogu pomiędzy gminami w celu podjęcia wspólnych działań dla sprawniejszej obsługi mieszkańców powiatu w jednostkach administracji publicznej oraz realizacji wspólnych inwestycji.

Wsparcie DLA REGIONU na rzecz lepszego wykorzystywania środków finansowych na inwestycje międzygminne. 

DLA
MAŁOPOLSKI

Wsparcie DLA MAŁOPOLSKICH rodzin w godzeniu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych z zawodowymi. Liczba żłobków w Małopolsce, szczególnie na obszarach wiejskich musi ulec zwiększeniu ! Ważnym jest również stworzenie dla rodzin,  szczególnie z obszarów wiejskich, atrakcyjnej oferty wspólnego spędzania wolnego czasu.

Wsparcie DLA MAŁOPOLSKIEJ polityki senioralnej poprzez zwiększenie dostępu do placówek opieki długoterminowej i poziomu świadczonych przez nie usług, na które seniorów będzie stać! To jedno z ważniejszych wyzwań w obecnej polityce demograficznej kraju ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. W tym obszarze także trzeba podjąć szybkie działania!

Wsparcie DLA MAŁOPOLSKICH inwestycji przeciwpowodziowych. Małopolska to region o  wysokim ryzyku powodziowym,  a jej mieszkańcy dotkliwie odczuwają skutki podtopień i powodzi. Czasem wystarczy chwila, aby mały potok zniszczył dorobek całego życia. Dlatego będę wspierała wszystkie inwestycje przeciwpowodziowe Wód Polskich w Krakowie, które będą realizowane na terenie Małopolski.

Wsparcie DLA MAŁOPOLSKI w działaniach na rzecz ochrony jakości powietrza. Mieszkańcy Małopolski zasługują na czyste powietrze. Pyły zawieszone, które wdychamy powodują szereg chorób, w tym te najgroźniejsze – nowotwory. Dlatego z wyjątkową determinacją będę podejmować i wspierać wszelkie działania na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń związanych z tzw. niską emisją, emisją komunikacyjną, czy wynikającą z działalności gospodarczej ale i eliminacja uciążliwości odorowych.

2cytat
Dla-Namlodszych
5cytat
4cytat
3cytat
previous arrow
next arrow